Co musisz wiedzieć o czasie pracy kierowcy? Wyjaśniamy

Dzisiejszy świat nie mógłby funkcjonować bez usług firm transportowych. Profesjonalni kierowcy są zatem bardzo cenieni na rynku pracy. Ich zajęcie nie należy jednak do najłatwiejszych. Truckerzy po wielu godzinach w trasie często są przemęczeni, a co za tym idzie – mniej skoncentrowani. W takim stanie nietrudno o wypadek. Aby zapobiec tragediom na drogach – wprowadzono akty prawne regulujące normy czasu pracy i jazdy zawodowych kierowców. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się m.in. tego, ile godzin kierowcy mogą przepracować w czasie doby oraz tego, jak w prosty sposób zweryfikować ich naruszenia.

Czy czas pracy kierowcy jest prawnie uregulowany?

Okazuje się, że przepisy na temat czasu pracy kierowców znajdują się nie tylko w polskich, ale również w europejskich aktach prawnych. Są one regulowane m.in: przez:

– Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późniejszymi zmianami);

– Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami);

– Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006);

Warto podkreślić, że niestosowanie się do przepisów grozi karami finansowymi oraz utratą dobrej reputacji firmy.

Czas pracy kierowcy w liczbach

Aby uniknąć nieprzyjemności związanych z płaceniem grzywny, warto dobrze zaznajomić się ze wszystkimi regułami, które rządzą czasem pracy kierowców. Jak więc wygląda to w praktyce? Ustawodawcy określili, że w ciągu doby kierowca musi wykonać swoje obowiązki służbowe w maksymalnym czasie 13 godzin wraz z przerwami. Wyjątkowo okres ten może wydłużyć się do 15 godzin. Należy jednak zaznaczyć, że w przeciągu tygodnia czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać 60 godzin, a czas prowadzenia pojazdu: 56 godzin. Istotne jest również pilnowanie czasu przeznaczonego na odpoczynek. Pracownik firmy transportowej musi odpoczywać min. 11 godzin w ciągu doby. Po sześciu cyklach dobowych kierowca jest ponadto zobowiązany do odbycia odpoczynku trwającego nie mniej niż 45 godzin. Wszystkie te przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno samemu kierowcy, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

Jesteś właścicielem firmy transportowej i zastanawiasz się, jak w prosty sposób możesz poradzić sobie z rozliczeniem czasu pracy swoich pracowników? Pomocne może okazać się oprogramowanie 4Trans oferowane przez e-sklep https://sklep.install.pl/. Dzięki programowi zweryfikujesz naruszenia kierowców, przygotujesz ewidencję czasu pracy i rozliczysz zagraniczne płace sektorowe, zgodnie z wytycznymi Pakietu Mobilności.. 4Trans z pewnością ułatwi działanie Twojej firmy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − 1 =