Co zyskujemy, kupując monety lokacyjne?

Numizmaty o tym charakterze istnieją od 1967 roku. To wystarczający okres, by zastanowić się, dlaczego chętnych…