Polityka Energetyczna Polski do 2040 – czy znasz rządowe plany?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. to przyjęty w lutym 2021 roku przez rząd dokument wyznaczający kierunki rozwoju dla rodzimego sektora paliwowego oraz energetycznego. Strategia opiera się na trzech podstawowych filarach i zakłada 8 celów szczegółowych. Wyzwania wydają się naprawdę duże. Co dokładnie zawiera rządowy dokument?

3 filary polityki energetycznej Polski

Polityka Energetyczna Polski do 2040 to strategia wpisująca się w konieczność transformacji energetycznej, europejskie i światowe trendy związane z energetyką, a także problemy, z jakimi zmaga się Polska energetyka, w tym jakością powietrza. Polityka energetyczna ma skupiać się na trzech filarach.

1. Sprawiedliwa transformacja

Sprawiedliwa transformacja dotyczy przede wszystkim transformacji gospodarczej regionów, w których obecnie wydobywa się węgiel, oprócz tego strategia ma ograniczyć tak zwane ubóstwo energetyczne i zakłada stworzenie nowych gałęzi przemysłu związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową.

Ostatnie decyzję rządów wskazują, że rozpoczęło się wcielanie w życie tego ostatniego założenia. Na realizację tych projektów w ciągu 10 najbliższych lat zostanie przeznaczonych 60 miliardów złotych, które trafią do regionów, gdzie aktualnie wydobywa się paliwa kopalne. W ramach nowych sektorów energetycznych ma powstać dodatkowe 300 000 miejsc pracy.

2. Budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego

Drugi filar rządowej strategii skupia się na nowych, niskoemisyjnych źródłach energii. To duże wyzwanie, ponieważ obecnie blisko 70% zainstalowanej mocy pochodzi z paliw kopalnych. Docelowo ma je zastąpić energetyka jądrowa, morska energetyka wiatrowa, jak również energetyka lokalna i obywatelska, czyli przede wszystkim fotowoltaika.

3. Dobra jakość powietrza

Trzeci filar ma służyć poprawie jakości powietrza w Polsce, która ujmując to eufemistycznie, pozostawia obecnie bardzo wiele do życzenia. Według ambitnego rządowego projektu już w 2030 roku nastąpi całkowite odejście od węgla w miejskim ciepłownictwie indywidualnym. Do roku 2024 to samo wydarzy się na terenach wiejskich. Do roku 2030 kolejne półtora miliona gospodarstw domowych zyska podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto w trzecim filarze strategii energetycznej skupiono się również na elektryfikacji transportu.

Pragniesz zarabiać na odnawialnych źródłach energii i przyczynić się do transformacji energetycznej nie ponosząc przy tym kosztów inwestycji? Jeśli posiadasz ziemię o powierzchni przynajmniej 2 hektary, rozwiązaniem dla ciebie jest dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne gwarantująca stały dochód przez co najmniej 29 lat!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 6 =