Karta czasowego pobytu

By móc pozostać w Polsce na dłużej niż pozwala na to ruch bezwizowy (powyżej 90 dni) należy wypełnić wniosek i otrzymać tzw. Kartę Czasowego Pobytu. By ją otrzymać należy jednak spełnić szereg wymogów. O tym jakie one są, gdzie złożyć wniosek oraz kto może ubiegać się o tę Kartę, dowiesz się z poniższego materiału. Zapraszamy do lektury.

Kto może ubiegać się o przyznanie Karty Czasowego Pobytu?

Grupa osób, które mogą otrzymać Kartę to katalog zamknięty. By było możliwe ubieganie się o nią, należy spełnić jeden z poniższym warunków. Osoby, które mogą ubiegać się o kartę to:

  • Cudzoziemcy, którzy muszą przebywać w Polsce dłużej aniżeli pozwala na to tzw. ruch bezwizowy.
  • Osoby, które posiadają tzw. wizę pracowniczą oraz zatrudnione są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o umowę o pracę, która jest ważna przez co najmniej 3 miesiące (z minimalną pensją 3010 zł).
  • Programiści z wizą Poland Business Harbour (tzw. wiza podróżna).
  • Osoby, które chcą założyć firmę w Polsce.
  • Studenci, którzy chcą rozpocząć bądź kontynuować naukę w Polsce (zarówno studenci uczelni wyższych, jak również szkół wyższych, szkół policyjnych oraz niektórych kursów językowych).
  • Osoby o polskim pochodzeniu bądź posiadające tzw. Kartę Polaka.
  • Osoby będące małżonkami osób posiadających obywatelstwo polskie zgodnie z zasadą „łączenia rodzin”.
  • Uchodźcy. W przypadku obywateli Ukrainy – uciekających z terenów objętych wojną – osoby, które dotarły do Polski po 24 lutego br., zobligowane są do złożenia wniosku dopiero po upływie 9 miesięcy od przekroczenia granicy.

Jak złożyć taki wniosek? Kto może nam w tym pomóc?

By móc uzyskać taką Kartę niezbędne jest złożenie wniosku w Wojewódzkim Urzędzie. Możemy tego dokonać osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub biura podawczego w siedzibie Wydziału lub w delegaturze Urzędu. Możemy również zdecydować się na Łatwy Start i powierzyć ten proces firmie zajmującej się pośrednictwem w takich sprawach. Dzięki temu zyskamy pewność, że nasz wniosek zostanie złożony poprawnie, będzie kompletny a w przypadku wszelkich dodatkowych kwestii będziemy mogli skorzystać z ich wsparcia na bieżąco.

Gdy składamy wniosek w Urzędzie należy wcześniej umówić się na wizytę. Podczas wizyty zostaną pobrane od nas odciski palców a po przyznaniu wizy, w naszym paszporcie znajdzie się stosowny stempel potwierdzający otrzymanie wizy. Gdy jednak decydujemy się na zdalną aplikację o Kartę Czasowego Pobytu odciski nie zostaną pobrane. W tym wypadku najważniejszą kwestią jest data stempla pocztowego, czyli fakt, kiedy dokumenty zostaną nadane do Urzędu. Należy pamiętać, by nie przekroczyć ustawowego terminu 90 dni od chwili wjazdu na terytorium Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − szesnaście =