Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

Duplikat świadectwa pracy to temat rzadko poruszany, ale bardzo istotny. Warto wiedzieć, kiedy może nam się przydać taki dokument. Powinniśmy być również świadomi jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy, a także, kto powinien go podpisać. Duplikat świadectwa pracy może przydać się w kilku ważnych sytuacjach i warto zadbać o wiedzę w tym temacie, aby nie dać się zaskoczyć realiom i wymaganiom dzisiejszej biurokracji.

Świadectwo pracy – co musisz wiedzieć o tym dokumencie?

Czym właściwie jest taki dokument, czym się charakteryzuje, po co jest nam potrzebny i jak powinien wyglądać? Oto najczęstsze pytania, które pojawiają się wśród osób, które starają się przygotować wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Zacząć należy jednak od tego, czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy, to dokument, który wiele mówi nam o tym, ile w danym okresie zatrudnienia mieliśmy wykorzystanych dni urlopowych, ile zwolnień lekarskich, a ile urlopów na żądanie, do których prawo przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowie o pracę. Ponadto, świadectwo pracy, to tak jakby świadectwo ukończenia pracy. To dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi tuż po zakończeniu, czy też rozwiązaniu umowy o pracę.

Świadectwo pracy jest wydawane również wtedy, kiedy wygasa umowa o pracę. Pracodawca ma obowiązek wydać taki dokument niezwłocznie w ostatni dzień pracy, lecz często wydawane jest w ciągu 7 dni od momentu zakończenia współpracy. Świadectwo pracy, powinno zawierać następujące treści:

 • okres zatrudnienia
 • wymiar etatu
 • zajmowane stanowisko
 • tryb oraz okoliczności w jakich umowa została rozwiązana
 • liczba wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego
 • wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, taki jak urlop ojcowski, macierzyński, wychowawczy, urlop bezpłatny
 • a także okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia
 • okres odbytej służby wojskowej
 • okres nieskładkowy, jeśli miał miejsce w okresie zatrudnienia.

Te i inne informacje przydatne są w przyszłości, ponieważ wiele z nich mówi o tym jak będzie wyglądać nasza emerytura, lub renta. Dlatego jeśli zgubimy świadectwo pracy, powinniśmy postarać się o kopie świadectwa pracy. Zarówno na oryginale, jak i na duplikacie świadectwa pracy, na nasz wniosek, pracodawca musi zawrzeć informacje o zarobkach wynikających z umowy o pracę.

świadectwo pracy duplikat

Duplikat świadectwa pracy – kiedy będziesz go potrzebować?

Wiemy już, jak powinien wyglądać oryginalny dokument świadectwa pracy, ale co z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa pracy? Kiedy właściwie może być nam potrzebne i jak powinien duplikat wyglądać? Otóż duplikat, to identyczna kopia świadectwa pracy. Powinien on wyglądać identycznie jak oryginał.

Wniosek o duplikat świadectwa pracy, może nam się przydać w sytuacji, kiedy zgubiliśmy oryginalny dokument i nie możemy go odszukać, lub kiedy został przez przypadek zniszczony. To dokument, którego będzie potrzebował nowy pracodawca, choćby po to, by wyliczyć urlop wypoczynkowy zgodnie z kodeksem. W świadectwie pracy znajduje się również informacja o tym, w jaki sposób została rozwiązana nasza poprzednia umowa z pracodawcą.

Dla niektórych pracodawców jest to ważna informacja i może wiele powiedzieć, jakie są prognozy na nasze zatrudnienie. Taki odpis świadectwa pracy nie może różnić się od oryginału. Treść powinien zawierać dokładnie tą samą. Oczywiście, po kopię świadectwa pracy musimy się udać do byłego pracodawcy. Nie ma również przepisów, które w jasny sposób określają formę z jaką należy się zgłosić z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Zarówno ustna jak i pisemna forma jest dozwolona i respektowana.

Na odpis świadectwa pracy, możemy jednak czekać krótko, lub długo, ponieważ nie ma też jasno określonego czasu, w którym pracodawca ma wydać kopię świadectwa pracy. Pamiętajmy jednak, że świadectwo pracy, oryginał, jak i odpis świadectwa pracy, to bardzo ważne dokumenty, od których może zależeć nasza przyszłość emerytalna, ale również losy u nowego pracodawcy.

wydanie duplikatu świadectwa pracy

Duplikat świadectwa pracy wyłącznie na podstawie wniosku pracownika

Aby w ogóle odpis świadectwa pracy mógł zostać wydany, pracownik powinien złożyć u poprzedniego pracodawcy stosowny wniosek. Musimy w jakiś sposób poinformować byłego pracodawcę o tym, że potrzebujemy kopii świadectwa pracy z okresu, kiedy byliśmy u niego zatrudnieni. Aby to zrobić należy złożyć prosty wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Jeśli chcemy, możemy również taki wniosek stosownie uargumentować.

Wniosek o duplikat świadectwa pracy może zostać dostarczony do byłego pracodawcy osobiście przez nas samych lub przez osobę, którą upoważnimy. Forma wniosku o wydanie duplikatu świadectwa pracy nie jest ściśle określona. To jak będzie wyglądał nasz wniosek, zależy od nas samych, forma takiego wniosku, może być dowolna, ale warto to zrobić według ogólnie przyjętego wzoru. Pamiętać należy jednak, że odpis świadectwa pracy, nie może zostać wydany, jeśli pracownik o to nie zawnioskuje. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa pracy, powinniśmy przygotować i zanieść do pracodawcy lub wysłać pocztą tradycyjną, czy też elektroniczną

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy – wzór PDF

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy powinien zawierać niezbędne informacje takie jak:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej
 • datę oraz miejsce powstania wniosku
 • określenie jakiego duplikatu potrzebujemy
 • okres zatrudnienia, którego ma dotyczyć duplikat świadectwa pracy
 • adres, na który chcemy otrzymać nasz duplikat świadectwa pracy.

Wniosek o duplikat świadectwa pracy może być złożony w formie ustnej, ja i pisemnej – kodeks pracy nie określa jednoznacznie sposobu jego składania. Jednak z naszego doświadczenia zalecamy, aby wszelkiego rodzaju wnioski, w tym wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy składać w formie pisemnej. Mamy wtedy dowód na to, że taki wniosek został skierowany do właściwej osoby i jesteśmy w stanie zweryfikować czas oczekiwania na duplikat naszego świadectwa pracy.

Komentarze do “Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 3 =