Czy za długi można iść do więzienia?

Niespłacone zobowiązania finansowe to powód do ogromnych nerwów. Jednak przede wszystkim długi to różnego rodzaje konsekwencje, często bardzo dotkliwe. Jednak czy za długi można iść do więzienia? To pytanie na pewno dręczy niejednego z nas. Warto dowiedzieć się, jakie grożą konsekwencje nieregulowania należności w wyznaczonym do tego czasie. Czy aby na pewno za niespłacone długi można pójść do więzienia?

Niespłacone długi a więzienie

Najczęściej osadzenie w więzieniu utożsamiamy z ciężkimi przestępstwami takimi jak zabójstwo czy gwałt. Jednak nie rzadko osadzeni odbywają karę pozbawienia wolności za przestępstwa o zupełnie innym charakterze, zdecydowanie łagodniejszym niż w przypadku poważnych przestępstw. Wśród takich osadzonych są też tacy, którzy trafili do więzienia właśnie za długi. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w kilku ściśle określonych przypadkach a mianowicie w przypadku:

  • Niepłacenia podatków
  • Niepłacenia alimentów
  • Niepłacenie grzywny
  • Wyłudzeń finansowych (kredytu lub pożyczki) przez dłużnika
  • Wyzbywania się majątku.

Do więzienia zatem nie trafimy z powodu niezapłaconego rachunku za prąd czy czynszu za mieszkanie. Również w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić raty kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego nie musimy się martwić o tak surowe konsekwencje.

odsiadka za mandaty

Czy można iść do więzienia za kredyty i chwilówki?

Czy można iść do więzienia za kredyty? Zdecydowanie nie trafimy do więzienia za nieopłacenie rat kredytu, jednak za wyłudzenie kredytu czy oszustwo kredytowe już tak. Każdy kredytobiorca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności w przypadku nieuczciwości.

Do tego typu sytuacji może doprowadzić na przykład wprowadzenie danej instytucji w błąd, dzięki czemu uzyskujemy bezprawnie pożyczkę lub kredyt. W takim przypadku może chodzić o przekłamanie w dostarczonych dokumentach, na przykład podrobienie zaświadczenia o dochodach lub podrobienie innych wymaganych dokumentów.

Do sprawy więzienia za kredyty jasno odnosi się art. 297, ust. 1 kodeksu karnego, gdzie za wyłudzenie kredytu lub pożyczki grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Również za niekorzystne rozporządzanie własnym lub cudzym mieniem zgodnie z art. 286, ust. 1 kodeksu karnego, grozi nam kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

więzienna cela

Za jakie długi można iść do więzienia?

Więzienie za długi to zdecydowanie najdotkliwsza kara wobec dłużników przewidziana w polskim prawie. Jednak warto sprecyzować za jakie długi można iść do więzienia. Istnieje kilka już wyżej wspomnianych rodzajów długów, za których grozi pozbawienie wolności. Najważniejsze z nich to:

  • Niepłacenie kary grzywny – w przypadku niewywiązania się z zapłaty kary grzywny za dane przestępstwo, osoba ukarana może dostać zastępczą karę a mianowicie karę aresztu za niespłacone długi.
  • Niepłacenie podatku – my podatnicy jesteśmy zobowiązani do spłaty swoich należności podatkowych w wyznaczonym terminie oczywiście. W przypadku nieterminowego regulowania należności przede wszystkim grożą nam odsetki karne do zapłaty. Jednak zdarzyć się może i tak, że popełnimy przestępstwo skarbowe a to już może skutkować karą pozbawienia wolności. Do takiej sytuacji może dojść, gdy przy wykroczeniu nie wywiążemy się z uregulowania kary grzywny, a to już będzie skutkowało karą pozbawienia wolności za długi podatkowe.
  • Niepłacenie alimentów – w przypadku niepłacenia alimentów mamy do czynienia z przestępstwem wynikającym z art. 209 Kodeksu karnego. Już po 3 miesiącach od niepłacenia alimentów grozi odpowiedzialność karna, co skutkować może karą pozbawienia wolności.

Czy można iść do więzienia za długi? Podsumowanie

Reasumując rozważania dotyczące sytuacji, w których można iść do więzienia za długi, bezwzględnie zachęcamy do spłacania zaciągniętych zobowiązań zawsze w wyznaczonym do tego czasie. Pamiętajmy, że każde niedotrzymanie terminu w przypadku spłaty może grozić konsekwencjami, czasami błahymi a nie raz tymi najpoważniejszymi jak pozbawienie wolności.

W sytuacji niemożności spłaty danego zadłużenia, zachęcamy do kontaktu z wierzycielem, firmą pożyczkową czy z bankiem. Specjaliści pracujący w danej jednostce na pewno pomogą Wam rozwiązać problem oraz ustalić nowy termin spłaty zadłużenia. I pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie można pójść do więzienia za długi, za niespłaconą ratę kredytu czy też za niezapłacony mandat. To nie jest podstawa do odsiadki za długi.

Warto jednak zapamiętać, że osoby które nie płacą na czas alimentów, które ukrywają majątek przed komornikiem bądź dopuściły się oszustwa finansowego, będą osądzone i powinny spodziewać się kary pozbawienia wolności.

niepłacenie długów

Przepisy prawa regulująca kary za niespłacone długi

Przepisy prawa dotyczące dłużników reguluje między innymi kodeks karny art. 297, który odnosi się do wyłudzeń kredytu lub pożyczki, za co może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Art. 209 kodeksu karnego dotyczy długów alimentacyjnych i w tym przypadku możemy spodziewać się kary grzywny, ograniczenia wolności lub roku pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 300 kodeksu karnego dotyczącym ukrywania majątku, wymiar kary może być najdotkliwszy od 6 miesięcy aż do 8 lat.

Przepisy prawa regulujące kary za niespłacone długi to także art. 25 kodeksu wykroczeń i odnosi się do niespłaconej grzywny, gdzie kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni. Również niepłacenie podatków może liczyć się z karą pozbawienia wolności.

Miejmy na uwadze fakt, że długi nie są niczym dziwnym w naszym świecie, to normalny mechanizm, który spotyka każdego z nas. Jednak warto trzymać rękę na pulsie i kontrolować nasze finanse, żeby nie doprowadzić nas do poważniejszych problemów. Rzetelna analiza naszych wydatków na pewno pomoże rozwiązać nam sprawę niejednego zadłużenia a przy tym uniknąć niepotrzebnych stresów i poważniejszych konsekwencji.

Musimy również wiedzieć, że unikając płatności możemy zostać wpisani do ewidencji BIG. Natomiast lekceważąc wezwania do zapłaty, nasza sprawa może trafić do sądu, gdzie zostanie wystawiony sądowy nakaz zapłaty, który umożliwi wszczęcie komorniczej egzekucji.

Komentarze do “Czy za długi można iść do więzienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 2 =