Jak wybrać odpowiedni pojemnik na odpady niebezpieczne?

Pojemniki na odpady niebezpieczne stosuje się w celu odizolowania od otoczenia groźnych dla ludzi oraz środowiska substancji w czasie ich składowania i transportu. Pojemnik na odpady niebezpieczne musi więc być szczelny, wytrzymały, odporny na działanie umieszczonego w nim odpadu i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. To jednak nie wszystko. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, wybierając pojemniki na odpady niebezpieczne do swojej firmy.

Pojemniki na odpady niebezpieczne – czym kierować się przy ich wyborze?

Obowiązujące przepisy wyraźnie określają, w jaki sposób powinny być gromadzone, magazynowane i transportowane odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, a także jakie wymogi spełniać powinny przeznaczone do ich przechowywania pojemniki na odpady niebezpieczne. Wymagania dotyczą przede wszystkim szczelności, zwiększonej wytrzymałości oraz odporności pojemnika na działanie gromadzonego w nim odpadu. Pojemnik na odpady niebezpieczne musi mieć wymagane prawem atesty, a dodatkowo zawsze musi być odpowiednio oznakowany. Kontenery na odpady niebezpieczne przechowuje się ponadto tylko i wyłącznie w wyznaczonych i specjalnie oznaczonych strefach. Aby jednak pojemniki na odpady niebezpieczne faktycznie dobrze służyły firmie, powinny być również precyzyjnie dopasowane do specyfiki miejsca, w którym będą wykorzystywane, np. ilości wolnego miejsca w magazynie z odpadami, a także maksymalnie funkcjonalne – wygodne w obsłudze, załadunku, transporcie, czyszczeniu.

Jak dobrać pojemniki na odpady niebezpieczne do potrzeb swojej firmy?

Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą nie tylko spełniać wymogi opisane w przepisach, ale też powinny ułatwiać procesy związane z gospodarowaniem odpadami. Im bardziej funkcjonalny jest pojemnik na odpady niebezpieczne – łatwiej go przetransportować, oczyścić, opróżnić itp., tym mniej zadaniami związanymi z obsługą śmieci obciążeni są pracownicy firmy. Jak podpowiadają eksperci firmy Stena Recycling, ważne jest również to, by pojemniki na odpady niebezpieczne były dobrze dostosowane do rodzaju odpadów wytwarzanych w firmie oraz do masy odpadów generowanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru. Zbyt małe pojemniki trzeba będzie częściej opróżniać, a to niepotrzebne dodatkowe koszty. Pojemniki i kosze na odpady niebezpieczne powinny ponadto nie tylko zabezpieczać przed wyciekiem odpadu i emisją szkodliwych substancji to środowiska, ale też dobrze chronić odpady przed czynnikami zewnętrznymi. Niektóre odpady niebezpieczne mogą być poddane recyklingowi, np. elektronika, i stanowią cenny zasób, o który zwyczajnie warto zadbać.

Gdzie znaleźć dobrej jakości certyfikowane pojemniki na odpady niebezpieczne?

Atestowane pojemniki na odpady niebezpieczne można pozyskać m.in. od firm organizujących odbiór odpadów. Wspominana wcześniej Stena Recycling nie tylko pomaga firmom z różnych branż optymalizować rozwiązania związane z zarządzaniem odpadami i ich recyklingiem, organizuje transport odpadów niebezpiecznych oraz zajmuje się ich utylizacją, ale również udostępnia zgodne z wymogami ADR certyfikowane pojemniki na odpady niebezpieczne w różnych wariantach i rozmiarach. W praktyce więc współpraca ze Stena Recycling pozwala przedsiębiorcom korzystać z kompleksowych i szytych na miarę rozwiązań, które minimalizują koszty gospodarowania odpadami, gwarantują pełną legalność działań i służą zwiększeniu bezpieczeństwa. Dobrane przez fachowców, dostosowane do branży, rodzaju i ilości odpadów pojemniki na odpady niebezpieczne lepiej sprawdzą się w praktycznym użyciu i usprawnią czynności związane z segregacją i transportem odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 3 =