Czy warto zakupić samochód w leasingu?

Leasing samochodu na firmę cieszy się coraz większą popularnością. To doskonała forma finansowania samochodu, dostępna zarówno dla spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oprócz standardowych postanowień umowy leasingowej, w zasadzie jedynym warunkiem korzystania z samochodu w leasingu jest należyta dbałość o jego stan.

Czym jest umowa leasingu?

Umowa leasingu jest umową cywilnoprawną, zawieraną na piśmie pod rygorem nieważności. Stronami umowy są: instytucja finansująca, a więc leasingodawca oraz firma biorąca samochód w użytkowanie. Umowa leasingu może być zawierana na okres od 24 do 60 miesięcy. 

Na podstawie umowy leasingu leasingodawca przekazuje leasingobiorcy wskazany przez niego samochód. W zamian, leasingobiorca zobowiązuje się wnieść opłatę wstępną czyli czynsz inicjalny w wysokości 10%-45% wartości samochodu, spłacać określone w umowie raty, wykupić pełną polisę ubezpieczeniową OC, AC i NNW oraz ponieść koszty rejestracji samochodu. 

Umowa leasingowa dopuszcza jej wcześniejsze wypowiedzenie przez jedną ze stron, odstąpienie od umowy i zwrot pojazdu. Zaletą leasingu jest to, że warunki umowy w trakcie jej trwania mogą być negocjowane i zmieniane.

Po zakończeniu umowy leasingowej dla firmy, w przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może dokonać wykupu samochodu, a w przypadku leasingu finansowego samochód automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy.

Kto może skorzystać z leasingu?

Leasing samochodu na firmę stanowi doskonałą formę finansowania samochodu, dostępną niemal dla każdego przedsiębiorcy. Mimo, że warunki leasingu określają docelową grupę odbiorców jako firmy prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy i posiadające zdolność leasingową, to nie wykluczają firm młodszych. W tym przypadku wystarczy zabezpieczenia poręczyciela, hipoteki na nieruchomości, gwarancji odkupu lub weksla.

Leasing samochodu na firmę może obejmować samochody nowe i używane; osobowe, dostawcze do 3,5 tony oraz ciężarowe. Udzielany jest więc bez względu na formę działalności czy branżę. W leasing firma może wziąć również luksusowy samochód klasy premium, o dużej wartości, służący do podróży służbowych i delegacji. 

Czy warto skorzystać z leasingu?

Leasing samochodu na firmę przynosi wiele korzyści, dlatego jest coraz chętniej wybieraną formą finansowania samochodu. Poznaj właściwości, dla których warto zakupić samochód w leasingu:

  • zakup nie obciąża płynności finansowej firmy
  • elastyczne warunki umowy
  • możliwość negocjowania spłaty rat w razie wystąpienia trudności finansowych
  • wznowienie umowy po uregulowaniu zaległych zobowiązań leasingobiorcy
  • szybka procedura leasingowa
  • możliwość wyboru dostawcy, u którego samochód będzie zakupiony
  • wybór formy leasingu: operacyjny, finansowy
  • możliwość leasingu bez wpłaty własnej dla firm posiadających wysoką zdolność leasingową
  • optymalizacja podatkowa
  • możliwość wykupu samochodu lub jego zwrot i zawarcie umowy leasingowej na inny samochód

Jakie korzyści płyną z leasingu?

Korzystając z leasingu, przedsiębiorca nie musi jednorazowo angażować znacznych środków pieniężnych na zakup samochodu ani zaciągać kredytu samochodowego czy pożyczki.

Koszt zakupu samochodu rozłożony jest w czasie, a wysokość wpłaty własnej leasingobiorca ustala indywidualnie w dozwolonym przedziale kwotowym, wynikającym z wartości samochodu. 

Również okres użytkowania samochodu w leasingu, biorący w użytkowanie określa indywidualnie, ustalając tym samym wysokość miesięcznej raty. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × cztery =