Co to jest bioremediacja?

Remediacją nazywa się proces zmierzający do usunięcia lub też zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, znajdujących się na danym terenie, które powstały głównie w wyniku ingerencji człowieka. Celem tej metody jest przywrócenie glebie oraz wodom gruntowym ich wcześniejszych wartości użytkowych. Można wyróżnić kilka metod remediacji. Jedną z popularniejszych jest tak zwana bioremediacja. Na czym polega? Komu ją zlecić?

Czym jest bioremediacja?

Bioremediacja to nowoczesna technologia remediacji, czyli usuwania zanieczyszczeń z gleby oraz wód gruntowych, przy wykorzystaniu mikroorganizmów, np. bakterii, drożdży czy grzybów strzępkowych. Ich zadaniem jest katalizowanie procesów oczyszczania, niszczenie i przekształcanie różnych zanieczyszczeń w formy, które są mniej inwazyjne i nie zagrażają zdrowiu. W bioremediacji wykorzystuje się naturalne zdolności organizmów do rozłożenia węglowodorów ropy naftowej. W trakcie przeprowadzania bioremediacji najczęściej używa się jednak bakterii, ponieważ mają bardzo dużą populację, szybko dojrzewają, a także występują praktycznie wszędzie, dlatego dość łatwo można je pozyskiwać.

Mikroorganizmy, które walczą z zanieczyszczeniami, można wspomóc, wykorzystując także sorbent. Materiał ten chroni przed toksycznymi związkami oraz zatrzymuje w sobie substancje odżywcze, np. witaminy i sole biogenne. Użycie sorbentu przyczynia się do zwiększenia efektywności całego procesu.

Bioremediacja ex-situ i in-situ

Wyróżnia się bioremediację ex-situ, podczas której do oczyszczania gleby wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia, jakimi są, np. bioreaktory do substancji ciekłych oraz proces kompostowania do usunięcia odpadów stałych. W przypadku, gdy zanieczyszczenia można usunąć na miejscu skażenia, bez konieczności przenoszenia gruntu, korzysta się z bioremediacji in-situ. Dzieli się ona na trzy procesy:

  • bioremediację podstawową – monitorowanie naturalnego procesu postępującej biodegradacji,
  • biostymulację – wprowadzanie pożywek dla mikroorganizmów i napowietrzanie terenu, podlegającemu oczyszczaniu,
  • bioaugmentacja – wprowadzanie dodatkowych mikroorganizmów, czyli szczepienie gleby.

Bioremediacja – komu zlecić?

Przeprowadzenie procesu bioremediacji wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego warto zdecydować się na usługi sprawdzonej firmy. Szczególnie polecamy ofertę Remea. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych usług remediacji, stosując przy tym różne metody. Jedną z nich jest także bioremediacja. Remea oferuje przeprowadzenie bioremediacji in-situ, ex-situ oraz on-site, w zależności od rodzaju terenu.

Bioremediacja jest procesem polegającym na usunięciu z gleby oraz z wód głębinowych zanieczyszczeń przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w tym drożdży, grzybów strzępkowych oraz przede wszystkim bakterii. Proces bioremediacji można podzielić na dwa rodzaje, ex-situ, który przeprowadza się poza terenem skażenia oraz in-situ, czyli na terenie zanieczyszczenia. Chcąc mieć pewność, że prace zostaną wykonane na wysokim poziomie, warto zdecydować się na usługi sprawdzonej firmy. Szczególnie polecamy ofertę Remea. Przedsiębiorstwo zajmuje się przeprowadzaniem kompleksowych prac związanych z bioremediacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × cztery =