Audyty BHP – czym są?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z najważniejszych obowiązków jakie pracodawca musi zapewnić zatrudnionym przez siebie pracownikom. Ponieważ dość często zmieniają się przepisy, ponieważ pracodawca nie ma czasu zajmować się śledzeniem wszystkich wprowadzanych zmian, ponieważ nie jest w stanie ich na bieżąco wprowadzać i kontrolować czy pracownicy przestrzegają obowiązujących regulaminów i procedur, zatrudniani lub podpisywane są umowy ze specjalistami, którzy taki nadzór sprawują i od czasu do czasu organizują w podległych im jednostkach audyty.

Co to są audyty?

Najprościej rzecz ujmując audytem nazywamy systematyczną ocenę i analizę warunków pracy w danym przedsiębiorstwie, przestrzeganie przepisów przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Ta kontrola ma na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników.

Co dokładnie sprawdzają audytorzy?

Specjaliści BHP oceniają warunki pracy – ich uwaga skoncentrowana jest na obserwacji środowiska, w jakim wykonywane są obowiązki, na wykorzystywanych narzędziach, na używanych maszynach – oceniana jest ich jakość, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Specjaliści dokonują oceny ryzyka zawodowego, a więc identyfikują zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy, określają działania, które należy podjąć, by je zminimalizować (np. zalecają zakup lampki biurkowej w celu doświetlenia stanowiska pracy). Podczas audytu, specjaliści sprawdzają, czy pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (np. noszą kaski podczas pracy na magazynie wysokiego składowania), czy zostali odpowiednio przeszkoleni i czy ich dokumentacja pracownicza zawiera aktualne szkolenia.

Co po audycie?

Każdy audyt kończy się sporządzeniem raportu z wynikami i zaleceniami, które które firma powinna wdrożyć, aby poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy. Po jego otrzymaniu, w zależności od zawartej między podmiotami umowy, albo pracodawca, albo specjalista BHP odwiedza sklep z artykułami BHP i dokonuje zakupu potrzebnej odzieży i akcesoriów. Po wdrożeniu zaleceń z audytu, ważne jest regularne monitorowanie i kontrola, aby upewnić się, że bezpieczeństwo i higiena pracy są utrzymane na odpowiednim poziomie.

Audyty są konieczne – specjalista, który posiada stosowną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w danym sektorze działania firmy, wprowadzi zmiany, które nie tylko zapewnią ochronę zdrowia i życia pracowników, będą nie tylko prawidłowe, ale i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + 13 =